Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Úloha: Formátování odstavce

Cvičení je určené pro souhrnné procvičování činností v aplikaci Word popsaných v lekci Formátování odstavce.

Stáhněte si do svého počítače soubor Doktor Vlach, otevřete jej v aplikaci Word a udělejte v něm následující kroky.

  1. Prvý odstavec textu začínající Ačkoliv nemám rád… rozdělte na dva odstavce tak, aby druhý začínal slovy Doktor Vlach si totiž…
  2. U všech odstavců textu odstraňte odsazení prvních řádků.
  3. Nastavte pro všechny odstavce textu pod nadpisy (od Ačkoliv nemám rád… až do konce) velikost řádkování na 1,15.
  4. U všech odstavců textu pod nadpisy nastavte velikost mezery před nimi na 6 bodů.
  5. Pozadí prvého odstavce (Saturnin…) vyplňte výplní světle modré barvy.
  6. Druhý odstavec (Teorie doktora Vlacha) ohraničte dole hladkou plnou čarou.
  7. Text v odstavcích pod nadpisy (od Ačkoliv nemám rád… až do konce) zarovnejte tak, aby vlevo i vpravo byly jeho okraje zarovnané (nebyly „na praporek“).
  8. Poslední čtyři řádky na druhé straně dokumentu upravte tak, aby tvořily číslovaný seznam.

Soubor s provedeným řešením

Zobrazit postup řešení – video