Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Výukový úkol: Výpočty s použitím základních vzorců

Zadání výukové úlohy

  1. Stáhněte si z materiálů tabulku Excel Z6 – VÚ – Výpočty vzorce.xlsx. Otevřete ji a uložte jej pod názvem Dobročinnost.
  2. Sestavte do sloupce náklady správný vzorec – jedná se o součin nákupní ceny a počtu nakoupených.
  3. Vzorec sestavte jen pro první řádek (trpaslíky) a potom jej nakopírujte dolů
  4. Sestavte do sloupce tržby výpočet pro zjištění celkové tržby.
  5. Zisk vypočítejte jako rozdíl Tržeb a nákladů.
  6. Částky upravte do formátu měny v Kč na jedno desetinné místo.
  7. Vzhled tabulky upravte dle svého uvážení. Pod zadáním vidíte možný výsledek.
  8. Nastavte všechny sloupce stejně široké tak, ať se zobrazí celé texty v buňkách
  9. Sešit Uložte.
Excel Z6 VÚ
Excel – výukový úkol výsledek

Materiály

Podklady

Stáhněte si tabulku ve formátu XLSX

Excel Z6 - VÚ - Výpočty vzorce

Zadání v PDF

Excel Z6 - VÚ Výpočty vzorce