fbpx

Asistent/asistentka dle NSK

Aktuální stav
Nepřihlášen
Cena
4590
Začínáme

Tento e-learningový kurz je přípravným kurzem k profesní zkoušce kód: 62-008-M dle standardu dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). Jednotlivá témata odpovídají aktuálně platnému standardu platnému od 19. 06. 2020 najdete zde. Kurz je vhodný také pro ty, kteří mají zájem prohloubit si své znalosti a dovednosti v oblasti práce v administrativě a na pozici asistentky nebo sekretářky.

Přehled základních oblastí:

  1. Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou
  2. Orientace v základních ekonomických pojmech
  3. Uplatňování firemních procesů
  4. Komunikace v rámci sekretariátu
  5. Vystupování v souladu s pravidly společenského styku
  6. Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Svojí obsahovou náplní je kurz vhodný také pro ty, kteří se potřebují připravit na profesní zkoušku Pracovník v administrativě, kód: 63-033-H. Aktuálně platný standard najdete zde.

Studujeme s e-learnigem

E-learningový kurz obsahuje jednotlivé lekce v souladu se standardem. V rámci kurzu získáte znalosti a dovednosti nutné pro práci asistentky/asistenta – od orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji, přes zásady společenského chování a vystupování, komunikační dovednosti, uplatňování firemních procesů až po vedení administrativy.

Součástí jednotlivých lekcí jsou i testy obsahující okruhy otázek k profesní zkoušce. Každý test si můžete zopakovat až 20x. Testové otázky se generují z připravené databáze otázek, jejich pořadí a pořadí správných odpovědí je náhodné. Po ukončení testu máte možnost si zkontrolovat správnost odpovědí. Pro úspěšné splnění testu je potřeba dosáhnout 75% úspěšnosti.

V kurzu jsou zařazena i praktická témata práce s výpočetní technikou a kancelářskými programy. Máte k dispozici lekce zaměřené na práci s Wordem, Excelem i Powerpoitem včetně praktických příkladů a cvičení – opět zaměřených na profesní zkoušku. Pracovní soubory jsou uloženy ve standardních formátech MS Offiice, tj. MS Word, MS Excel a MS Powerpoit. Přístup do kurzu máte po dobu 90 dnů od aktivace přístupu.

Jako ukázkovou lekci včetně testu máte zpřístupněnou lekci Orientace v základních ekonomických pojmech

Profesní zkouška

V případě, že budete mít zájem o profesní zkoušku, můžete se přihlásit na našem webu zde (cena je 5 590 Kč), nebo se můžete rozhodnout a objednat si e-learningový kurz včetně profesní zkoušky a pak máte zvýhodněnou cenu ve výši 7 990 Kč. V této ceně je zahrunuta i 2 hodinová on-line konzultace ke zkoušce.

Obsah Kurzu

Rozbalit vše
Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Další e-learningové kurzy

MS PowerPoint - pokročilý - e-learning

MS PowerPoint: pokročilí

Zdokonalte své znalosti v ovládání programu MS PowerPoint. Oslňte své kolegy na firemních poradách a přilákejte zákazníky profesionálním vzhledem vašich prezentací. Aktivně využivejte barevných…
Detail kurzu