Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Zápis základních vzorců

Každý zápis matematického výrazu musí začít znaménkem=“. Tento symbol nastaví buňku pro výpočty a ta se začne chovat jako kalkulačka. Pokud znaménko „=“ neuvedete, buňka bude interpretovat vložený údaj jako text nebo číslo.

Pokud je matematický výraz v pořádku, v buňce se bude zobrazovat výsledek matematické operace. Zápis vzorce najdete na řádku vzorců.

V jednoduchých matematických výpočtech můžete pracovat s čísly, ale v tabulkovém kalkulátoru se zpravidla používají adresy buněk, ve kterých jsou čísla zapsána.

Příklady matematických výrazů:

=5+5

=8*9

=A5+C8

=(A10-B10)/2

Excel - vzorec

SOUČET MŮŽETE PROVÉST NAPŘ. TÍMTO ZPŮSOBEM:

  1. Klikněte levým tlačítkem myši do buňky, do níž budete chtít vložit součet hodnot – umístíte do něj textový kurzor.
  2. V řádku vzorců napište znaménko „rovná se“ = a začněte psát adresy buněk, jejichž hodnoty chcete sečíst – viz obr.
  3. Vložený vzorec potvrďte kliknutím na tlačítko OK nebo potvrďte klávesou ENTER.