Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Úloha: Praktické cvičení na formátování odstavce

Úloha zaměřená na základní nástroje pro práci s odstavci.

Zadání úlohy

Stáhněte si soubor Pohádka do svého počítače, otevřete jej v aplikaci Word a proveďte v něm následující kroky. Nezapomeňte v průběhu činnosti i po ukončení všech kroků ukládat prováděné změny.

 1. Nastavte u všech odstavců v dokumentu odsazení prvních řádků o velikosti 1 cm.
 2. Nastavte pro celý dokument řádkování na hodnotu 1,2.
 3. Pro všechny odstavce pod nadpisem (od Pokud vůz… až do konce) nastavte velikost mezery za nimi na hodnotu 4 body.
 4. Pod nadpisem vytvořte nový odstavec, do kterého napište: Upravil: Jméno Příjmení, kde přitom uveďte své skutečné jméno a příjmení.
 5. Tento nový odstavec naformátujte takto:
  1. Písmo s řezem kurzíva, velikost 10 bodů.
  2. Zarovnání odstavce vpravo.
  3. Přidejte odstavci mezeru pod ním o velikosti 12 bodů.
  4. Ohraničte odstavec dole jednoduchou čarou modré barvy.
  5. Upravte odsazení odstavce na levé o velikosti 1 cm.
 6. Druhý odstavec začínající Ba, za… rozdělte na dva tak, aby druhý začínal A nyčko…
 7. Na straně č. 4 spojte odstavce začínající Když dozpívali…Stará psí… do jednoho.

Soubor s provedeným řešením

Zobrazit postup řešení – video