Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Úloha: Praktické cvičení na formátování odstavce

Úloha zaměřená na základní nástroje pro práci s odstavci.

Zadání úlohy

Stáhněte si soubor Pohádka do svého počítače, otevřete jej v aplikaci Word a proveďte v něm následující kroky. Nezapomeňte v průběhu činnosti i po ukončení všech kroků ukládat prováděné změny.

 1. Nastavte u všech odstavců v dokumentu odsazení prvních řádků o velikosti 1 cm.
 2. Nastavte pro celý dokument řádkování na hodnotu 1,2.
 3. Pro všechny odstavce pod nadpisem (od Pokud vůz… až do konce) nastavte velikost mezery za nimi na hodnotu 4 body.
 4. Pod nadpisem vytvořte nový odstavec, do kterého napište: Upravil: Jméno Příjmení, kde přitom uveďte své skutečné jméno a příjmení.
 5. Tento nový odstavec naformátujte takto:
  1. Písmo s řezem kurzíva, velikost 10 bodů.
  2. Zarovnání odstavce vpravo.
  3. Přidejte odstavci mezeru pod ním o velikosti 12 bodů.
  4. Ohraničte odstavec dole jednoduchou čarou modré barvy.
  5. Upravte odsazení odstavce na levé o velikosti 1 cm.
 6. Druhý odstavec začínající Ba, za… rozdělte na dva tak, aby druhý začínal A nyčko…
 7. Na straně č. 4 spojte odstavce začínající Když dozpívali…Stará psí… do jednoho.

Soubor s provedeným řešením

Popis postupu

 1. Použijte klávesovou zkratku Ctrl+A pro označení všeho textu. Posuňte pak na vodorovném pravítku horní táhlo (pětiúhelníček otočený špičkou dolů) na 1 cm.
 2. Ponecháme označení všeho textu a použijeme z karty Domů volbu Řádkování. Rozbalíme ji a použijeme Možnosti řádkování. V otevřeném dialogu v poli Výška upravíme hodnotu na 1,2 a vše potvrdíme tlačítkem OK.
 3. Pro označení potřebného textu umístěte editační kurzor bezprostředně před slovo Pokud a stiskněte zkratku Ctrl+Shift+End. Na kartě Rozložení napište do pole Mezery za hodnotu 4 a potvrďte ji stiskem klávesy Enter.
 4. Umístěte editační kurzor bezprostředně za konec nadpisu a stiskněte klávesu Enter. Napište požadovaný text.
 5. Klepnutím do oblasti levého okraje před odstavec ho označte.
  1. Na kartě Domů použijte volbu Kurzíva a v poli Velikost písma nastavte hodnotu 10.
  2. Na kartě Domů zvolte Zarovnat doprava.
  3. Na kartě Rozložení v poli Mezery za nastavte hodnotu 12 b.
  4. Na kartě Domů ve skupině Odstavec rozbalte nabídku Ohraničení a zvolte Ohraničení a stínování. V otevřeném dialogu vyberte v jeho levé části Vlastní nastavení, ve střední části v nabídce Barva nastavte modrou barvu čáry, v pravé části Náhled zapněte pomocí myši dolní ohraničení a vše potvrďte volbou OK.
  5. Na vodorovném pravítku posuňte spodní táhlo (ve tvaru obdélníčku) na 1 cm. Obě pětiúhelníková táhla přitom musí být špičkami proti sobě.
 6. Umístěte editační kurzor bezprostředně před A nyčko… a stiskněte klávesu Enter.
 7. Na straně č. 4 umístěte editační kurzor na konec odstavce začínajícího Když dozpívali… (bezprostředně za …rusalky.), stiskněte klávesu Delete a pak sem ještě napište mezeru.

Popis postupu v PDF

Video s postupem

Video s postupem řešení úlohy