Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Test: Základní výpočty v tabulce

Pro správné absolvování testu je nutné splnit 80% úspěšnost. Test si můžete spustit 5x.