Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Využití typů paměti pro efektivní prezentaci

Během prezentace je paměť posluchače rozhodujícím lidským článkem, který určuje, jak dobře je nová informace v lidské mysli přijímána, zpracována a uložena. Obecně používáme tři typy paměti – smyslovou, dlouhodobou a pracovní.

Smyslová paměť

  • Smyslová paměť je součástí vědomí, posluchači si do ní během pozorování a  poslechu stručně ukládají první zrakové a sluchové vjemy.
  • Smyslová paměť má potenciálně neomezenou kapacitu, přestože zrakové a sluchové vjemy mohou zůstat ve smyslové paměti méně než jednu sekundu.

Dlouhodobá paměť

  • Dlouhodobá paměť je část vědomí, kde si posluchači ukládají informace po delší dobu, od 30 sekund až po celý život.
  • Toto je to místo, kam by si měli posluchači ukládat informace z průběhu prezentace.
  • Stejně jako smyslová paměť je i dlouhodobá paměť prakticky neomezená ve své kapacitě.

Pracovní paměť

  • Pracovní paměť (krátkodobá paměť) je část vědomí, pomocí které posluchači udržují pozornost.
  • Tato paměť soustředí pozornost na sluchové i zrakové vjemy a pracuje na jejich začlenění do dlouhodobé paměti.
  • Je ve své kapacitě zpracovávat nové informace významně omezená.
  • Pokud tedy předáme pracovní paměti více informací, než může zpracovat, snadno se zahltí a do dlouhodobé paměti zpracuje a začlení pouze části a útržky z celé prezentace.