Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Dějová osnova prezentace

Před zahájením práce na jakékoliv prezentaci, je vhodné vytvořit si scénář – stejně, jako před výrobou filmu. 

Scénář se tak stává jednoduchým organizačním nástrojem, který spojuje jednotlivé snímky do jednoho „příběhu“:

  • První dějství – začíná uvedením všech klíčových prvků příběhu, včetně prostředí, hlavních postav, zápletky a požadovaného závěru.
  • Druhé dějství – posouvá příběh dopředu vyzdvihnutím konfliktu v prvním dějství a jeho vývojem v během akcí a reakcí hlavní postavy měnící se na podmínky.
  • Třetí dějství – ukončuje příběh zformováním vyvrcholení a rozhodnutí, které hlavní postava musí provést, aby rozřešila situaci.

Tato časem prověřená struktura udrží zájem posluchačů o prezentaci a jejich dychtivost dozvědět se, co bude následovat dále. Tato třídílná struktura vyplývá ze základů našeho přirozeného způsobu myšlení a porozumění. Struktura děje, obrazně řečeno, spojuje dohromady roztroušené části informací. Děj vám také pomůže zaměřit se na myšlenky, objasnit slova a obrázky, a zapůsobit tak na vaše posluchače.

Zvolte základní myšlenku prezentace

Prvních pět hlavních nadpisů vytvořených v prvním dějství vás emocionálně spojí s posluchači, definují problém, před kterým stojíte, a vysvětlí, jak jej lze vyřešit. Tím se vytvoří základní myšlenka celé prezentace. Účinek pak můžete posílit tím, že využijete známý vzor ve formě verbálního nebo vizuálního motivu, nebo opakujícího se tématu.

Vestavěná struktura logického stromu udává prioritu myšlenek od nejdůležitějších po nepodstatné:

powerpoint dejova osnova strom

Jako první zařaďte nejdůležitější informace

Obtížným úkolem každé prezentace není přednést všechny informace, které máte, ale vybrat ty vhodné. Prezentace by měla obsahovat několik klíčových bodů, které by měly být logicky uspořádané tak, aby tvořily zřetelný systém – s tím, že vynecháte nepodstatné informace.

Druhé dějství zajišťuje, že budete prezentovat snímky podle jejich důležitosti a ve správném pořadí do pracovní paměti:

powerpoint dejova osnova 2dejstvi