Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Odsazení odstavce

Odsazení odstavce je vzdálenost textu od některého z okrajů stránky.

Typy odsazení odstavce

  • Odsazení zleva: Vzdálenost od levého okraje stránky.
  • Odsazení zprava: Vzdálenost od pravého okraje stránky.
  • Odsazení prvního řádku odstavce: Vzdálenost prvého řádku odstavce od levého okraje ostatních řádků odstavce.
Odsazení prvního řádku odstavce.
Odsazení prvního řádku odstavce
  • Předsazení odstavce: Vzdálenost prvého řádku odstavce před levým okrajem ostatních řádků odstavce.
Předsazení odstavce.
Předsazení odstavce

Postupy odsazování odstavců

Nejpoužívanější možnost, jak upravovat odsazení odstavců, poskytují táhla na vodorovném pravítku. Tažením myší je můžeme posunovat a tím měnit odsazení označených odstavců. Posun se přitom uskutečňuje skokově po přednastavených úsecích (0,25 cm). 

Táhla na vodorovném pravítku.
Táhla na vodorovném pravítku

Základní možnosti odsazení poskytují nástroje umístěné do skupiny Odstavec na kartě Rozložení stránky. Jsou zde volby Odsazení zlevaOdsazení zprava, kterými lze velikosti těchto dvou základních odsazení odstavce nastavovat.

Nástroje pro odsazení odstavce na kartě Rozložení stránky.
Nástroje pro odsazení odstavce na kartě Rozložení stránky

Hodnoty polí s popisky VlevoVpravo lze zvyšovat nebo snižovat pomocí šipek v jejich pravé části nebo je možné hodnoty do polí přímo číselně vepsat a potvrdit stiskem klávesy Enter.

Podrobné možnosti konfigurace odsazení odstavce umožňuje také okno Odstavec, které otevřeme stejnojmenným tlačítkem v pravém dolním rohu skupiny nástrojů Odstavec, buď na kartě Domů, nebo Rozložení stránky.

Nástroje pro odsazení odstavce v okně Odstavec.
Nástroje pro odsazení odstavce v okně Odstavec