Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

AS06: Orientace v základních ekonomických pojmech

Tento test prověří vaše získané znalosti z oblasti Orientace v základních ekonomických pojmech Test obsahuje celkem 10 otázek a je přípravou k testu znalostí v rámci profesní zkoušky. Test si můžete opakovaně spustit celkem 10krát. Test slouží současně k procvičení znalostí z dané problematiky.

Správná je vždy pouze jedna ze tří nabízených možností. Pro úspěšné splnění testu musíte dosáhnout 70% úspěšnosti.