Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Základní pravidla pro tvorbu prezentace

Při vytváření prezentace vždy dodržujte následující hlavní zásady:

Při přípravě jednotlivých snímků prezentace je vhodné uvědomit si, co bude nejdůležitější informací – většinou to bývá nadpis snímku (obvykle v horní části), který by měl v podstatě shrnovat hlavní myšlenku – asi jako novinový titulek. Dále je vhodné použít na snímku např. obrázek, který konkrétní nadpis ilustruje.

Jedním z aspektů při tvorbě prezentace je, že musíme respektovat omezenou kapacitu pracovní paměti.

Při předvádění prezentace funguje mezi vámi a posluchači průchozí kanál, prostřednictvím kterého předáváte svým posluchačům své informace a očekáváte, že vaší prezentaci posluchači „porozumí“.

Při předvádění prezentace mohou nastat tři situace:

  1. Posluchači nezískají žádné znalosti – nejhorší situace.
  2. Posluchači si možná zapamatují odrážky na snímcích a diagram, ale to je vše – získají částečné znalosti (mohou to být jakékoliv útržky informací z mnoha, vy však nevíte jaké)
  3. Posluchači si přesně zapamatují to, co přednášející zamýšlel – získají smysluplné znalosti – rozumí tomu, co jim chtěl přednášející říci a jsou schopni nové informace uplatnit.
obrázek zapamatovatelná prezentace