Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Test: Úvod k tvorbě prezentací

Tento test prověří vaše získané teoretické znalosti z úvodní kapitoly k tvorbě prezentací. Správná je vždy pouze jedna odpověď z nabízených možností.