Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Úvod k tvorbě prezentací

Dříve, než začnete připravovat prezentace v programu PowerPoint, je důležité vědět komu jsou nebo budou určeny.  Podle „publika“ je pak důležité vybrat typ prezentace, zvolit vhodnou grafiku, uspořádání snímků, atd.

Základními pravidly pro tvorbu efektivní prezentace se zabývá právě tato kapitola. Na konci kapitoly pak najdete krátký test, pomocí kterého si můžete ověřit své znalosti v dané problematice.