Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Grafika v prezentaci

Grafický návrh prezentace by měl být konzistentní a jednotný pro celou prezentaci. Pokud nejste odborníci na grafiku, využijte grafických návrhů.

Lidé se snadněji učí ze slov a obrázků než ze slov samotných, což však platí pouze v případě, že obrázky ilustrují to, co říkají slova – ne tedy v případě, že jsou obrázky přidány pouze jako dekorativní efekt! Grafická část snímku by měla vždy podporovat hlavní prezentovanou myšlenku.

Jednoduché roztřídění a soupis informací nepodněcuje kritické myšlení, které je důležité pro určení hlavní pointy. Pokud snímek nesměřuje k pointě, nevyužívá vizuální kanál, rozděluje pozornost a pokud k tomu přidáme i mluvený komentář předvádějícího, dochází k poskytování nadbytku informací.