Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Orientace v základních ekonomických pojmech

V rámci této lekce se seznámíte se základními ekonomickými pojmy a se základními principy fungování trhu.

Na konci lekce najdete test, který prověří Vaše znalosti z dané problematiky a slouží současně také k procvičení znalostí dané lekce. Test je přípravou k písemné i ústní části profesní zkoušky. Test si můžete opakovaně spustit celkem 10krát.