Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Výpočty s použitím základních vzorců

V této lekci se naučíte vytvářet vzorce a provádět výpočty v tabulkách.Program Microsoft Excel je tabulkový procesor, který slouží především pro výpočtytabulkách. Obsahem tabulek bývají většinou číselné hodnoty, které je nutné dále zpracovat – sčítat, odčítat, násobit atd., zkrátka aplikovat nejrůznější matematické, statistické nebo logické operace. Jak na to zjistíte v této lekci.