Chůva pro dětské koutky dle NSK

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky dle NSK

Aktuální stav
Nepřihlášen
Cena
4840
Začínáme

Tento e-learningový kurz je přípravným kurzem pro složení zkoušky profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, kód 69-017-M. Obsah jednotlivých lekcí je přizpůsoben požadavkům Hodnotícího standardu, který specifikuje obsah zkoušky i podmínky její realizace. Hodnotící standard je závazný pro všechny subjekty, které zkoušky profesní kvalifikace realizují. Aktuální znění standardu najdete zde – jedná se o nový standard s platností od 14. 1. 2020.

Kurz obsahuje, v souladu s Hodnotícím standardem, celkem 11 výukových lekcí. Každá lekce pak obsahuje odpovídající témata – počet témat je vždy uveden pod názvy jednotlivých lekcí.

Závěrečným tématem každé lekce jsou informace o způsobu ověření znalostí dle Hodnotícího standardu této profesní kvalifikace. V případě, že k ověření znalostí je požadováno ústní nebo praktické řešení modelové situace, naleznete zde jejich příklady. Pokud je ověření znalostí formou testu, tento je připojen na konci lekce. Testové otázky se generují z připravené databáze otázek, jejich pořadí a pořadí správných odpovědí je náhodné. Po ukončení testu máte možnost si zkontrolovat správnost odpovědí. Test slouží také k procvičování znalostí v daném tématu. Pro úspěšné splnění testu je potřeba dosáhnout 80% úspěšnosti.

Jako ukázkovou lekci, máte zpřístupněnou lekci Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

Přístup na e-learning máte na 90 dnů od aktivace přístupu.

Profesní zkouška

Obecné nformace ke zkoušce profesní kvalifikace jsou uvedeny v poslední lekci. Informace o způsobu hodnocení jednotlivých oblastí, hodnotící kritéria a způsob zkoušení jsou uvedeny jako poslední téma každé lekce.

Obsah Kurzu

Rozbalit vše

Další e-learningové kurzy

Asistent/asistentka dle NSK

Tento e-learningový kurz je přípravným kurzem k profesní zkoušce kód: 62-008-M dle standardu dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). Jednotlivá témata odpovídají aktuálně platnému…
Detail kurzu