Asistent/ka, sekretář/ka dle NSK

Aktuální stav
Nepřihlášen
Cena
3 050 Kč
Začínáme

Tento e-learningový kurz je přípravným kurzem k profesní zkoušce kód: 62-008-M dle standardu dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). Jednotlivá témata odpovídají aktuálně platnému standardu, který najdete zde. Kurz je vhodný také pro ty, kteří mají zájem prohloubit si své znalosti a dovednosti v oblasti práce v administrativě a na pozici asistentky/sekretářky.

Přehled základních oblastí:

  1. Vedení administrativy
  2. Uplatňování firemních procesů
  3. Komunikační dovednosti
  4. Zásady společenského chování a vystupování
  5. Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Svojí obsahovou náplní je kurz vhodný také pro ty, kteří se potřebují připravit na profesní zkoušku Pracovník v administrativě, kód: 63-033-H. Standard k této profesi najdete zde.

Studujeme s e-learnigem

E-learningový kurz obsahuje jednotlivé lekce v souladu se standardem. V rámci kurzu získáte znalosti a dovednosti nutné pro práci asistentky/asistenta – od orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji, přes zásady společenského chování a vystupování, komunikační dovednosti, uplatňování firemních procesů až po vedení administrativy.

Součástí jednotlivých lekcí jsou i testy obsahující okruhy otázek k profesní zkoušce. Každý test si můžete zopakovat až 10x. Testové otázky se generují z připravené databáze otázek, jejich pořadí a pořadí správných odpovědí je náhodné. Po ukončení testu máte možnost si zkontrolovat správnost odpovědí. Pro úspěšné splnění testu je potřeba dosáhnout 75% úspěšnosti.

V kurzu jsou zařazena i praktická témata práce s výpočetní technikou a kancelářskými programy. Máte k dispozici lekce zaměřené na práci s Wordem, Excelem i Powerpoitem včetně praktických příkladů a cvičení – opět zaměřených na profesní zkoušku. Pracovní soubory jsou uloženy ve standardních formátech MS Offiice, tj. MS Word, MS Excel a MS Powerpoit. Přístup do kurzu máte po dobu 60 dnů od aktivace přístupu.

Obsah Kurzu

Rozbalit vše
Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v programu MS POWEPOINT
1 z 2

Další e-learningové kurzy

MS Excel

MS Excel: základy

Kurz Excel začínáme je určen pro začátečníky, kteří potřebují tvořit především jednoduché výkazy se základními výpočty a tyto tabulky správně vytisknout.…
Detail kurzu
Menu