fbpx
E-learning a profesní zkoušky dle NSK

E-learning a profesní zkoušky dle NSK

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. Články
  3. E-learning a profesní zkoušky dle NSK

V posledních dnech jsme spustili náš nový e-learningový portál. Možná ale nevíte, že je to již 3. generace e-learningu, který společnost CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ – Počítačová služba s.r.o. provozuje. Hlavní online kurzy, které přinášíme jako první v novém „kabátě“, jsou e-learningové kurzy, které současně slouží jako příprava pro úspěšné zvládnutí profesních zkoušek dle NSK – jedná se především o kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky dle NSK, Asistent/ka, sekretář/ka dle NSK nebo Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání dle NSK.

Stručná historie e-learningu v CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ

Než se podíváme na nové e-learningové kurzy, tak se pojďme stručně podívat na historii e-learningu v CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ. Jak jsme již uvedli výše, nynější verze je již 3. generací e-learningu, který využíváme v naší společnosti. První e-learning jsme začali provozovat již v roce 2011 – v té době sloužil především jako doplněk k některým našim kurzům. Tehdy se jednalo o „krabicové“ řešení, které bylo docela populární – LMS Unifor. Po několika letech jsme přešli na jiný LMS systém (v roce 2015), který nám zase rozšířil možnosti použití a to například jako pomoc při různých zkouškách nebo jako „zkušební“ nástroj pro přípravu ostrých zkoušek. Ale i tento systém nám přestával „stačit“ a tak jsme na začátku roku 2019 začali ve spolupráci s naší IT – VisionsLabs pracovat na novém e-learningu.

LearnDash
https://www.learndash.com/

Nový e-learning jsme nechtěli stavět na nějakém hotovém „krabicovém“ software, protože velmi často potřebujeme různé „speciality“ na míru a nebo propojení s naším firemním IS (informačním systémem) a tak jsme ho postavili na CMS WordPress společně s LMS rozšířením LearnDash. Věříme, že se jedná o další posun ve vnímání e-learningového řešení. Naší společnosti to „zaručuje“ možnost dalšího rozvoje, protože se nejedná o uzavřené řešení.

E-learning a profesní zkoušky dle NSK

Nyní si můžeme blíže přiblížit nové online kurzy, které můžete najít na našem e-learningovém portále. Rozhodně se nejedná o jediné online kurzy, které na našem e-learninogovém portálu máme, ale určitě se dá říci, že se jedná o ty nejdůležitější.

Co mají společného profesní zkoušky dle NSK a e-learning? Věříme, že u vybraných profesních zkoušek, jako jsou profese:

  • Chůva pro děti zahájení povinné školení docházky dle NSK,
  • Asistentka/Sekretářka dle NSK
  • Lektor dalšího vzdělávání dle NSK

se jedná o velmi efektivní formu přípravy online. Například u Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky dle NSK je možné se úspěšně připravit na profesní zkoušku dle NSK na základě pouze e-learningové kurzu – nutno podotknout, že účastnice těchto kurzů jsou většinou aktivní osoby, které již mají praktické zkušenosti a potřebují si doplnit teoretické znalosti a získat v dané oblasti profesní Osvědčení.

Například u Lektora dalšího vzdělávání dle NSK, také funguje online forma přípravy na zkoušku, i když zde doporučujeme minimálně jedno „offline“ setkání za účelem procvičení a přípravy na profesní zkoušku, což je v toto případě obhajoba vzdělávacího projektu a ukázka výuky s aktivním zapojením účastníků.

Obecně můžeme konstatovat, že online kurzy mohou sloužit jako plnohodnotný nástroj pro získání znalostí i procvičení konkrétních dovedností, které jsou potřeba pro úspěšné zvládnutí profesní zkoušky dle národní soustavy kvalifikací.

Nejedná se o žádné naše „dohady“ nebo „domněnky“, ale o naše praktické, několikaleté, zkušenosti, kdy již tato online příprava fungovala i s předcházejícím e-learningem. Věříme, že nový e-learning nabídne kromě kompletně přepracovaných obsahů vzdělávacích kurzů, i lepší a kvalitnější uživatelský komfort.

Články
, , , , ,

Archivy

Jak pracovat s naším e-learningem?
Videa v e-learningu

Další podobné články