Jak pracovat s naším e-learningem?

Jak pracovat s naším e-learningem?

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. Tipy a rady
  3. Jak pracovat s naším e-learningem?

Maše online kurzy najdete na adrese elearning.centrum-vzdelavani.cz Tyto kurzy umožňují moderní a plnohodnotnou výuku formou e-learningu. Uživatel má k dispozici interaktivní výukové materiály, podle kterých sám může látku nejen studovat, ale také procvičovat a testovat si své schopnosti. Podívejme se nyní, jak se v na našem e-learningovém portálu orientovat a jak postupovat při jeho používání.

Pro první přihlášení jsme připravili jednoduché krátké video, ve kterém Vám ukážeme, jak se poprvé přihlásíte do e-learningu. Přístup na e-learning Vám přijde z mailu CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ, spolu s účtem pro přístup do e-learningu – týká se to především akreditovaných (rekvalifikačních) kurzů, které jsou realizovány v tzv. kombinované formě, ale i u dalších, firemních kurzů a školení.

Struktura kurzu

Ukázka výukového tématu
Ukázka výukového tématu

Každý kurz obsahuje několik lekcítémat. Lekce jsou ucelené oblasti výuky s konkrétním výukovými cíli sestavené z jednotlivých témat. Témata jsou většinou výukového charakteru. Slouží pak k samostudiu určité kapitoly učiva.

Některá témata jsou také určena k praktickému procvičování probrané látky a jsou označená jako úkoly. Nachází se zde zadání úkolu i postup pro jeho řešení, pokud je to třeba, pak také připravené soubory pro splnění úkolu a případně ještě soubor s vypracovaným vzorovým řešením.

Na závěr každé lekce je zařazený test – je označen speciální ikonkou. Jedná se o soubor několika teoretických úkolů (nejčastěji volba správné varianty odpovědi na položenou otázku), na které je třeba v časovém limitu správně odpovědět alespoň ze 70 – 80 % – nastavená úroveň správných odpovědí záleží na daném typu kurzu, případně standardu profesní zkoušky. Úspěšné absolvování testu je předpokladem pro vstup do další lekce. Jestliže tedy test úspěšný nebude, je nutné se vrátit do odpovídajícího tématu, znalosti si doplnit a test absolvovat znovu.

Testy v rámci e-learningu neslouží pouze k ověřování znalostí, ale také jako forma procvičování dané látky. Proto ve většině případů máte k dispozici několikanásobné opakování testů – od 3 do 10 pokusů. U většiny testů máte možnost si zkontrolovat správné a chybné odpovědi. Testy jsou nataveneny tak, aby se u nich pozice správných odpovědí střídaly. U některých témat je testových otázek více a při spuštění testu se pak testové otázky vybírají z většího množství, takže se Vám při opakování testu mění i znění otázek.

Postup uživatele

Ukázka tématu s úkolem
Ukázka tématu s úkolem

Zájemce o některý kurz nás může kontaktovat (kontaktní informace jsou v nabídce Kontakty k dispozici) a  po zaplacení poplatku pak získá přístup k e-learningovém kurzu. Po přihlášení do systému má celý kurz odemčený a může se začít zdokonalovat. Zobrazí se Vám prvé téma první lekce, buď jej prostuduje, nebo jej přímo označíte jako hotové. Dokončenost témat a lekcí se přitom průběžně zobrazuje na panelu v horní části webu a také v navigačním podokně umístěném v levé části okna. Uživatel tak má dokonalý přehled o svém studiu. Vidí, které části kurzu má a nemá dokončené a může se k libovolné části vrátit.

Tipy a rady
, , , ,

Archivy

Výhody e-learningového vzdělávání
E-learning a profesní zkoušky dle NSK

Další podobné články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.