E-learning - Profesionální lektor - co vám přinese e-learnigový kurz

Co Vám přinese e-learningový kurz „Profesionální lektor“?

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. Články
  3. Co Vám přinese e-learningový kurz „Profesionální lektor“?

Čekají nás prázdniny a poměrně velká část našich klientů si na tuto „volnější“ dobu plánuje zvýšení a posílení svého osobnostního rozvoje, Takže proč tento čas nevyužít pro studium lektorských dovedností? Co se v rámci našeho e-learningového kurzu určitě se dozvíte a naučíte je, jak si připravit vlastní vzdělávací projekt – a to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Postupně si můžete projít celým procesem od identifikace cílové skupiny, přes stanovení vzdělávacích cílů, sestavení tématického plánu, rozpracování učebního plánu do minutového scénáře, až po hodnocení účinnosti vzdělávací akce pro účastníky, zadavatele i samotného lektora.

Obsah e-learningového kurzu je sestaven podle standardu Národní soustavy kvalifikací pro profesi Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), takže Vám pomůže se připravit i na profesní zkoušku této kvalifikace.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen jak pro lektory, kteří se věnují vzdělávání dospělých a to buď jako OSVČ nebo ve vzdělávacích agenturách případně jsou interními firemními lektory. V poslední době je skupina právě interních lektorů početnější. Pro tyto lektory platí trochu jiná specifika než pro tzv. externí lektory, které si firma „najímá“ na specifickém odborné kurzy. Dosti často se interní lektoři věnují např. zaškolení nováčků s tím, že je musí seznámit s firemní kulturou a pravidly, řeší s nimi základní normativní kurzy jako např. BOZP, PO, první pomoc apod.

Co je výhodou e-learningového kurzu?

Přece to, že studujete tehdy, kdy Vám to nejvíce vyhovuje! Jste „skřivan„, pak vám bude vyhovovat studium dopoledne. Pokud jste „sova„, pakje pro Vás nejvhodnější doba večer. Prostě si vyberete, jak Vám to nejvíce vyhovuje, Jednotlivé lekce jsou uspořádány tak, aby jste se nejen dozvěděli nové informace, ale abyste si i současně, pokud budete chtít, mohli postupně připravit i vlastní vzdělávací projekt. Na konci lekcí najdete wordovský dokument, který slouží jako „šablona“ pro konkrétní část vzdělávacího projektu.

Jaká další aktuální témata v kurzu najdete?

Máme za sebou „covidovou“ dobu, která u většiny z nás změnila naše chování, což se projevilo i v oblasti vzdělávání. Hodně lidí i zaměstnavatelů zjistilo, že je pro ně on-line výuka výhodnější a to z mnoha důvodů. Takže i my jsme naše více jak dvouleté zkušenosti s on-line výukou přenesli do e-learningového kurzu. Výsledkem jsou „nadstavbové“ lekce, které se týkají Distančního vzdělávání, Výukových videií a také oblasti Efektivního vzdělávání. Tato témata sice nesouvisí přímo s profesní zkouškou, jsou však užitečná pro praxi. Je dobré vědět, jak si připravit kurz v prezenční nebo on-line podobě. Každá forma má svá specifika – a to se dozvíte právě na našem e-learningovém kurzu.

A co profesní zkouška? Máte o ni zájem?

Není nic jednoduššího. Pokud budete mít o zkoušku zájem, můžete se rozhodnout a domluvit si s námi zkoušku již při zahájení studia, ale jde to i kdykoliv. Cenově je to pro Vás výhodnější. V tom případě pak máte v rámci ceny i konzulace ke Vašemu vzdělávacímu projektu a k samotné přípravě k profesní zkoušce. Studovat můžte on-line, profesní zkouška však musí proběhnout v prezenční podobě. Standardně realizujeme profesní zkoušky v Olomouci nebo v Brně. V případě většího počtu účastníků je možné se domluvit i kdekoliv na území ČR.

Tak co? Přihlásíte se?

Podíváte se na ukázkové lekce? Ty najdete zde a zde. Neváhejte a hned po té se nám ozvěte a kurz si objednejte 🙂 Kontaktovat nás můžete na mailu na info@poc-sluzba.cz Připojte se k našim spokojeným klientům. Těšíme se na Vás.

Články
, , , , , ,

Archivy

Proč si vybrat e-learningový kurz Asistentka?
Co je nového u kurzu Asistent/Asistentka?

Další podobné články