Lektor dalšího vzdělávání

Profesionální lektor – Lektor/lektorka dalšího vzdělávání dle NSK

Aktuální stav
Nepřihlášen
Cena
7950
Začínáme

Tento e-learningový kurz je přípravným kurzem k profesní zkoušce Lektor/Lektorka dalšího vzdělávání, kód 75-001-T dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) . Jednotlivá témata odpovídají aktuálně platnému standardu (od 6. 1. 2023), který najdete zde. Kurz je vhodný také pro ty lektory, kteří mají zájem prohloubit si své znalosti a dovednosti v oblasti vzdělávání dospělých. V kurzu najdete i část lekcí, které jsou nad rámec standardu, nicméně pro praktickou práci lektora jsou velmi užitečné – a to jak pro prezenční, tak i distanční výuku.

Studujeme s e-learningem

Celý e-learningový kurz obsahuje celkem 23 lekcí, a to zahrnující všechna témata dle standardu + doplňková témata nad rámec. Každá lekce pak obsahuje témata vztahující se obsahově k dané lekci. Počet témat je uveden pod názvy lekcí. Každá lekce obsahuje na závěr malý test, který slouží k zopakování pojmů a pravidel z dané lekce. Každý test si můžete opakovaně spustit celkem 10krát. Pro úspěšné splnění testu je potřeba dosáhnout 70% úspěšnosti. Orientace v terminologii Vám pak usnadní i zvládnutí testu u zkoušky 🙂 .

Vzhledem k tomu, že se v poslední době hodně rozšířila i on-line forma výuky, doplnili jsme nad rámec obsahu standardu i témata zaměřená právě na distanční výuku a on-line. Jedná se o lekci Distanční vzdělávání, kde najdete spoustu užitečných rad, jak se připravit na on-line výuku.

Dále jsme Vám jako nadstavbu e-learningového kurzu zpřístupnili kurz Práce s Powerpointem – příprava vzdělávací prezentace, který Vám může pomoci seznámit se s programem MS Powerpoint a připravit si tak ukázku své prezentace (výuky) co nejefektivněji a co nejlépe. Jako novinku pro vás připravujeme i příparu prezentace pomocí CANVY.

Přístup na e-learningový kurz je platný 90 dnů od aktivace přístupu.

Jako ukázkovou lekci máte zpřístupněnou lekci Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu a to včetně zadání 1. úkolu ke zpracování vzdělávacího projektu, tak i znalostního testu. Dále máte zpřístupněnu i lekci Vzdělávací videa s přehledem aplikaci a software, keré může oživit vaši výuku.

Aktuální seznam témat dle standardu

  • Orientace v legislativě a systému dalšího vzdělávání pro potřeby lektora dalšího vzdělávání
  • Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí
  • Tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání
  • Rozpracování vzdělávacího programu dalšího vzdělávání do minutového scénáře
  • Tvorba didaktických materiálů v oblasti vzdělávání dospělých
  • Vedení prezenční výuky lektorem dalšího vzdělávání
  • Vedení online výuky lektorem dalšího vzdělávání
  • Ověřování a hodnocení dosažených kompetencí účastníků v oblasti vzdělávání dospělých
  • Reflexe vlastní lektorské práce a evaluace vzdělávací akce v oblasti vzdělávání dospělých

Zpracování modelového vzdělávacího projektu

Abychom Vám přípravu ke zkoušce ulehčili, připravili jsme pro Vás strukturu vzdělávacího projektu, kterou jsme rozdělili do několika částí. Máte tak možnost si svůj vzdělávací projekt postupně vytvořit. V průběhu zpracování jednotlivých úkolů (částí vzdělávacího projektu) Vám poskytujeme zpětnou vazbu (řešíme formou e-mailové komunikace). Doporučujeme tedy, abyste si zpracovali vzdělávací projekt podle připravených úkolů a po odsouhlasení a potvrzení správnosti jednotlivých částí pak pokračovali dále. Na konci kurzu tak budete mít zpracovaný kompletní vzdělávací projekt včetně všech požadovaných příloh a můžete jít směle ke zkoušce 🙂 .

Profesní zkouška

V případě, že budete mít zájem o profesní zkoušku, můžete se přihlásit na našem webu zde (cena je 6 990 Kč), nebo se můžete rozhodnout a objednat si e-learningový kurz včetně profesní zkoušky a pak máte zvýhodněnou cenu ve výši 10 950 Kč. V této ceně je zahrnuta i e-learningová podpora (konzultace) při zpracování vzdělávacího projektu k profesní zkoušce.

Obsah Kurzu

Rozbalit vše
CANVA - JAK JI VYUŽÍT PRO PŘÍPRAVU PREZENTACÍ
1 z 2

Další e-learningové kurzy

MS PowerPoint - pokročilý - e-learning

MS PowerPoint: pokročilí

Zdokonalte své znalosti v ovládání programu MS PowerPoint. Oslňte své kolegy na firemních poradách a přilákejte zákazníky profesionálním vzhledem vašich prezentací. Aktivně využivejte barevných…
Detail kurzu