Lektor dalšího vzdělávání

Profesionální lektor – Lektor dalšího vzdělávání dle NSK

Aktuální stav
Nepřihlášen
Cena
4 840 Kč
Začínáme

Tento e-learningový kurz je přípravným kurzem k profesní zkoušce Lektor dalšího vzdělávání, kód 75-001-T dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) . Jednotlivá témata odpovídají aktuálně platnému standardu, který najdete zde. Kurz je vhodný také pro ty lektory, kteří mají zájem prohloubit si své znalosti a dovednosti v oblasti vzdělávání dospělých.

Studujeme s e-learningem

Celý e-learningový kurz obsahuje celkem 11 lekcí. Každá lekce pak obsahuje témata vztahující se obsahově k dané lekci. Počet témat je uveden pod názvy lekcí. Každá lekce obsahuje na závěr malý test, který slouží k zopakování pojmů a pravidel z dané lekce. Každý test si můžete opakovaně spustit celkem 10krát. Pro úspěšné splnění testu je potřeba dosáhnout 70% úspěšnosti. Orientace v terminologii Vám pak usnadní i zvládnutí testu u zkoušky 🙂 .

Jako nadstavbu e-learningového kurzu jsme Vám zpřístupnili také kurz Práce s Powerpointem – příprava vzdělávací prezentace, který Vám může pomoci seznámit se s programem MS Powerpoint a připravit si tak ukázku své prezentace (výuky) co nejefektivněji a co nejlépe.

Přístup na e-learningový kurz je platný 90 dnů od aktivace přístupu.

Jako ukázkovou lekci máte zpřístupněnou lekci Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu a to včetně zadání 1. úkolu ke zpracování vzdělávacího projektu, tak i znalostního testu.

Zpracování modelového vzdělávacího projektu

Abychom Vám přípravu ke zkoušce ulehčili, připravili jsme pro Vás strukturu vzdělávacího projektu, kterou jsme rozdělili do několika částí. Máte tak možnost si svůj vzdělávací projekt postupně vytvořit. V průběhu zpracování jednotlivých úkolů (částí vzdělávacího projektu) Vám poskytujeme zpětnou vazbu (řešíme formou e-mailové komunikace). Doporučujeme tedy, abyste si zpracovali vzdělávací projekt podle připravených úkolů a po odsouhlasení a potvrzení správnosti jednotlivých částí pak pokračovali dále. Na konci kurzu tak budete mít zpracovaný kompletní vzdělávací projekt včetně všech požadovaných příloh a můžete jít směle ke zkoušce 🙂 .

Obsah Kurzu

Rozbalit vše
Práce s Powerpointem - příprava vzdělávací prezentace

Další e-learningové kurzy

Python pro začátečníky - e-learning

Python pro začátečníky

Python patří v posledních letech mezi první 3 nejoblíbenější programovací jazyky. Chcete se naučit základům tohoto moderního objektově orientované skriptovacího jazyka,…
Detail kurzu
Menu