Videa v e-learningu

Videa v e-learningu

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. Články
  3. Videa v e-learningu

Možnost absolvovat vzdělávací kurzy prostřednictvím e-learningu nabízí naše firma již 9 let. Jak jste se ostatně před časem mohli dozvědět z našeho článku E-learning a profesní zkoušky dle NSK. Naše e-learningové kurzy samozřejmě prošly časem vývojem, a to nejen ve směru stále se rozšiřující nabídky nových kurzů, ale samozřejmě také ve směru úprav a vylepšení starších stávajících kurzů. Zvláště to platí pro kurzy zaměřené na IT dovednosti, kde je v IT oblasti potřeba stále reagovat na nové verze softwaru, na něž je kurz zaměřen.

O struktuře našich kurzů jste se již mohli dočíst v našem článku Jak pracovat s e-learningem. Uživatel má k dispozici interaktivní výukové materiály, podle kterých sám může látku nejen studovat, ale také procvičovat a testovat si své schopnosti. Naše e-learningové IT kurzy jsou plné nejen obrázků (převážně výřezů obrazovek s popisky ikon), ale obsahují i množství krátkých tematicky zaměřených výukových videí, zprostředkující studentovi kurzu efektivně postupy a řešení nejrůznějších situací, s nimiž se mohou při práci např. v Excelu, Wordu či PowerPointu potýkat.

Video – důležitý vzdělávací prvek

Video jako prvek vzdělávání vždy představuje jakési oživení, větší názornost, lepší zapamatovatelnost tématu, také trochu emocí. Hlavně díky videu při výuce neusnete, jak se tomu často děje při čtení klasického textu.

Ukázka videa Kalina z kurzu Word pro pokročilé

V současné době se v naši 3. generaci e-learningu můžete setkat s několika typy vzdělávacích videí:

  • Videa s titulky, kde textové komentáře ve spodní části videa obsahují pokyny s jednotlivými kroky postupu, kterým uživatel musí projít ke zdárnému splnění úkolu v daném programu. Pokud je nutno v průběhu postupu použít pomocné klávesy či klávesové zkratky, zobrazí se grafická značka příslušné klávesy většinou na levém okraji videa. Pohyb kurzu myši je zvýrazněný světlou barvou a doplněný zvukem kliknutí (viz. ukázka videa Kalina z kurzu Word pro pokročilé).
  • Videa s mluveným komentářem, kde lektor komentuje aktuálně myší a klávesnicí prováděné akce zaznamenávané na videu. Pohyb kurzu myši je opět zvýrazněný světle modrou barvou a doplněný zvukem kliknutí (viz. ukázka videa Vložení grafu z kurzu Excel – základy).
  • Prezentace s animací, tento poslední typ je objevuje zejména v kurzu PowerPoint. V PowerPointu má uživateli sloužit jen jako příklad možného výsledku úpravy pracovního souboru u závěrečných souhrnných cvičení, kde jsou úkoly typu „zvolte typ animace dle vlastního uvážení“… „nastavte vhodný typ přechodů mezi snímky prezentace“.
Ukázka videa Vložení grafu z kurzu Excel – základy

Náš portál Vám umožní využít moderních multimediálně zaměřených výukových metod k získávání požadovaných informací, znalostí a dovedností. Studovat lze kdekoliv a na jakémkoliv zařízení připojeném k internetu.

Přihlaste se na některého našeho e-learningového kurzu z pohodlí Vašeho obýváku a sami na vlastní kůži vyzkoušejte, že krátká videa vhodně zakomponovaná spolu s praktickými úkoly a drobnými testy do e-learningu. Naše kurzy dokážou přenést velké množství informací nejen do vašeho notebooku, ale i do vašich vlastních paměťových stop a lépe pochopit obtížnou část kurzu. Máte-li zájem o naše e-learningové kurzy, tak nám napište na e-mail info@poc-sluzba.cz.

Články
, , , , , , ,

Archivy

E-learning a profesní zkoušky dle NSK
E-learningový kurz „chůva“

Další podobné články