fbpx
E-learning - Co je nového u kurzu Asistent/Asistentka?

Co je nového u kurzu Asistent/Asistentka?

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. Články
  3. Co je nového u kurzu Asistent/Asistentka?

Především došlo ke změně standardu dle NSK – zvýšily se nároky na práci s počítačem, přibylo nové téma, … Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou je jedno z hlavních témat. Důraz je kladen především na zvládnutí práce s textem – zpracování firemní dokumentace, korespondece, zápis z porady, vytvoření prezentace, … Nově je přidání téma Time managementu – plánování a vedení kalendáře nadřízeného a vedení jeho kontaktů, sledování úkolů, …

Rychlost psaní na klávesnici

Další důraz je kladen také na rychlost psaní na klávesnici – asistentka by měla zvládnout 120 čistých úhozů za minutu. Pokud jste neabsolvovali školu, kde jste měli psaní klávesníci/psacím stroji jako jeden z předmětů, pak to vyťukáváním dvěma prsty nestihnete. Proto jsme do našeho kurzu zařadili i lekci Psaní textu na počítači – psaní všemi deseti. Zde najdete návod, jak na to a také odkaz na web  NEDATLUJ . Základní verze je zdarma, případně si za 780 Kč můžete dokoupit verzi Plus. Zde si můžete procvičovat psaní na klávesnici do Aleluja 🙂

E-learningový kurz Asistent/Asistentka - psaní všemi deseti
Jak psát všemi 10 – základní postavení prstů na klávesnici

Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou

Jak jsme uvedli již v úvodu, práce s výpočetní technikou je pro asistentku velmi důležitá. Proto jsme k e-learningovému kurzu přidaly i další, doplňkové, lekce, Jedná se o Úpravu dokumentů v aplikaci MS Word, Práce s tabulkami a graf v aplikaci MS Excel a Práce s elekronickou prezentací v programu MS Powerpoint. Zakoupením našeho e-learningového kurzu Asistent/Asistentka tak získáváte i přístup ke kurzu výuky práce s kancelářskými programy. Novinkou je zápis textu prostřednictvím diktátu. V rámci kurzu máte k dispozici několik audionahrávek, které si můžete stáhnout a vyzkoušet si diktát i prakticky.

Orientace v základních ekonomických pojmech

Jedná se o nově zařazené téma, které má za úkol seznámit vás se základními ekonomickými pojmy a základními principy fungování trhu. Jak je vidět, rozsah znalostí a dovedností asistentky se neustále rozšiřuje. Je potřeba, aby se uměla orientovat i v základních pojmech jako jsoi potřeby – zbytné a nezbytné. Aby věděla, jak funguje trh, co je to poptávka a nabídka, … Tato lekce je přístupná i jako tzv. SAMPLE LEKCE k vyzkoušení.

Výhody e-learningového kurzu

Výhody jsou jasné – studujete tehdy, kdy vám to vyhovuje a tak dlouho, jak potřebujete. Nemusíte nutně dodržovat pořadí témat/lekcí, protože lekce jsou zpracovávány jako samostatné celky. U každé lekce máte k dispozici test obsahující nejdůležitější pojmy, takže si průběžně můžete ověřovat i své znalosti. V rámci práce s kancelářským SW máte vždy na konci lekcí také praktické příklady k procvičení – např. Pozvánka na poradu, Zápis z porady, Oběžník, Urgence, praktické příklady pro procvičení práce s tabulkovým kalkulátorem i elektronickou prezentací.

E-learningový kurz a Profesní zkouška

Jak již bylo uvedeno, e-learningový kurz Asistent/asistentka je také přípravou k profesní zkoušce. V případě, že budete mít zájem o profesní zkoušku, můžete se přihlásit na našem webu zde (cena je 3 590 Kč), nebo se můžete rozhodnout a objednat si e-learningový kurz včetně profesní zkoušky a pak máte zvýhodněnou cenu ve výši 5 990 Kč. V této ceně je zahrunuta i 2 hodinová on-line konzultace ke zkoušce.

Takže, co Vy na to?

Využijte možnosti zvýšit si nebo si rozšířit svoji kavlifikaci a to v klidu svého domova a přihlaste se ke studiu našeho e-learningového kurzu.

Články
, , ,

Archivy

Co Vám přinese e-learningový kurz „Profesionální lektor“?
Personalista jako e-learningový kurz

Další podobné články