Personalista

Personalista/Personalistka dle NSK

Aktuální stav
Nepřihlášen
Cena
6950
Začínáme

Tento e-learningový kurz je přípravným kurzem k profesní zkoušce Personalista/personalistka, kód: 62-007-N dle standardu Národní soustavy kvalifikací (NSK). Jednotlivá témata odpovídají aktuálně platnému standardu od 19. 06. 2020, který najdete zde.

Máte možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě, Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě, Organizování vzdělávání zaměstnanců, Zajišťování náborových činností a dalších tématech, které jsou pro práci personalisty nezbytné. 

V kurzu jsou zařazena i praktická témata práce s výpočetní technikou a kancelářskými programy. Máte k dispozici lekce zaměřené na práci s Wordem, Excelem i Powerpoitem, včetně praktických příkladů a cvičení – opět zaměřených na profesní zkoušku. Obsah kurzu odpovídá 50 hodinám prezenční výuky.

Přehled základních oblastí:

  1. Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
  2. Využívání prostředků výpočetní techniky
  3. Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
  4. Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
  5. Organizování vzdělávání zaměstnanců
  6. Zajišťování náborových činností
  7. Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
  8. Organizování kolektivního vyjednávání

Studujeme s e-learnigem

E-learningový kurz obsahuje jednotlivé lekce v souladu se standardem – viz výše. Součástí jednotlivých lekcí jsou i testy obsahující okruhy otázek k profesní zkoušce. Každý test si můžete zopakovat až 10x. Testové otázky se generují z připravené databáze otázek, jejich pořadí a pořadí správných odpovědí je náhodné. Po ukončení testu máte možnost si zkontrolovat správnost odpovědí. Pro úspěšné splnění testu je potřeba dosáhnout 75% úspěšnosti.

U lekcí zaměřených na využívání výpočetní techniky v personalistice najdete také pracovní souborypříklady řešení úloh. Pracovní soubory jsou uloženy ve standardních formátech MS Office, tj. MS Word, MS Excel a MS Powerpoit. Zpracované ukázky řešení jsou uloženy ve formátu PDF.

Přístup na e-learning máte na 90 dnů od aktivace přístupu.

Jako ukázkovou lekci včetně testů, máte zpřístupněnou lekci Organizování kolektivního vyjednávání.

Profesní zkouška

V případě, že budete mít zájem o profesní zkoušku, můžete se přihlásit na našem webu zde (cena je 5 990 Kč), nebo se můžete rozhodnout a objednat si e-learningový kurz včetně profesní zkoušky a pak máte zvýhodněnou cenu ve výši 9 950 Kč. V této ceně je zahrunuta i 2 hodinová on-line konzultace ke zkoušce.

Obsah Kurzu

Rozbalit vše
Úprava dokumentů v aplikaci MS Word
Práce s tabulkami a grafy v aplikaci MS EXCEL
Práce s elektronickou prezentací v aplikaci MS POWERPOINT
1 z 2

Další e-learningové kurzy

MS PowerPoint

MS PowerPoint: základy

Potřebujete prezentovat výsledky své práce před kolegy na firemních poradách? Staňte se mistry profesionální prezentace v PowerPointu. Náš kurz Vás naučí vytvářet…
Detail kurzu