Uvod
Úpravy buněk
Výpočty
Výstupy

Výukový úkol řešení: Výpočty s použitím základních vzorců

Pokyny k řešení

 1. Stáhněte si z materiálů tabulku Excel Z6 – VÚ – Výpočty vzorce.xlsx. Spusťte si program Excel. Klepněte na nabídku SouborOtevřítProcházet a otevřete staženou tabulku. Přes nabídku SouborUložit jako ji uložte jej pod názvem Dobročinnost.
 2. Klepněte na buňku G5. DO buňky napište vzorek =c5*d5. Potvrďte Enterem.
 3. Klepněte znovu na buňku G5. Ukažte myškou na pravý dolní roh této buňky, ukazatel se změní na malý černý křížek, potom buňku se vzorcem nakopírujte dolů po buňku G7
 4. Klepněte na buňku H5. DO buňky napište vzorek =e5*f5. Potvrďte Enterem. Potom vzorec nakopírujte dolů obdobně jako v bodě 3.
 5. Klepněte na buňku I5. DO buňky napište vzorek =h5-g5. Potvrďte Enterem. Potom vzorec nakopírujte dolů obdobně jako v bodě 3.
 6. Označte si číselné údaje ve sloupcích C, E, G, H, I. Na kartě Domů ve skupině Číslo zvolte účetnický formát v Kč. V téže skupině použijte tlačítko Odebrat desetinné místo.
 7. Vzhled tabulky upravte například takto
 1. Označte buňky B2 až I2 (B2:I2). Na kartě Domů ve skupině Zarovnání použijte Sloučit a zarovnat na střed. Písmo zvětšete, změňte jeho barvu a nastavte ohraničení pouze dolního okraje.
 2. Označte si tabulku B4:I7, nastavte hornídolní barevné ohraničení
 3. Označte si hlavičku tabulky B4:I4, nastavte na kartě Domů ve skupině písmo modrou barvu výplně a bílou barvu písma, písmo nastavte tučné.
 4. Změňte barvu výplně na řádku Trpaslíci a Koberečky na světle modrou.
 5. Označte si sloupce B až I, a to tak, že klepnete na označení (hlavičku) sloupce B a táhnete až po sloupec I. Potom ukažte myškou na předěl mezi sloupec B a C (ukazatel myšky se změní na oboustrannou šipku s předělem), a tažením upravte šířku sloupce B. Ostatní označené sloupce změní svou šířku podle sloupce B a budou stejně široké.
 6. V nabídce Soubor použijte volbu Uložit.
Excel Z6 VÚ
Excel – výukový úkol výsledek

Stáhněte si pokyny v PDF