Uvod
Úpravy buněk
Výpočty
Výstupy

Zápis do buněk

Vkládání údajů

Data – text, čísla, vzorce, datum, hodnotu měny, procenta, funkci atd. – můžete vkládat vždy pouze do aktivní buňky tím, že je začnete psát na klávesnici.

Data se zapisují vždy přímo do buňky, přičemž jsou zobrazena současně i v řádku vzorců.

Posloupnost znaků zapsaných z klávesnice se vyhodnocuje jako celek a podle typu dat se zapisuje do buňky. Text v buňce je automaticky zarovnán doleva a čísla doprava.  Údaj v buňce potvrdíte buď klávesou ENTER nebo kliknutím myší kamkoliv do volné plochy listu.

Buňku otevřete pro editaci (úpravu) klávesou F2 nebo dvojklikem.

Excel vkládání dat

Zápis textu

Textem může být jakákoliv kombinace alfabetických a číselných znaků.

Text se v buňce zobrazí celý, pokud je sloupec dostatečně široký.

Nevejde-li se text do buňky a buňka napravo je prázdná, bude text pokračovat přes vedlejší buňku.

Obsahuje-li buňka napravo jakoukoliv hodnotu, zobrazí se pouze část textu podle šířky sloupce. Celý text budete vždy vidět v řádku vzorců.

Zápis čísel

Číslo je vhodné zapisovat na numerické klávesnici bez mezer mezi číslicemi.

Desetinné číslo se zobrazí se zapsaným počtem desetinných míst používá se desetinná čárka. Nuly před číslem a za významovými číslicemi za desetinnou čárkou jsou vynechány.

V případě, že je číslo delší, než je šířka sloupce, zobrazí se v buňce místo čísla pouze křížky.

Excel - zápis čísla

Zápis data a času

Datumčas se zapisuje přímo z klávesnice a nepředchází jim žádný řídící znak. Mezi jednotlivé části data (den, měsíc, rok) můžete psát tečky, lomítka nebo pomlčky, ale v českém prostředí používejte tečku.

Mezi částmi časového údaje musíte napsat dvojtečku. Rozlišujte dobře desetinnou tečku a čárku! Pokud použijete tečku, jedná se o datum, pokud čárku o desetinné číslo.

Excel - zápis data