Uvod
Úpravy buněk
Výpočty
Výstupy

Výuková úloha: Práce s buňkou a listem

Zadání výukové úlohy

  1. Otevřete si program Excel
  2. Vyplňte tabulku dle obrázku níže.
  3. Dbejte na umístění údajů do správných buněk.
  4. Dbejte na zadání správného typu údajů, poznáte to dle zarovnání v buňce.
  5. Uložte sešit pod názvem Prodejny káva-čaj.xlsx
Excel VÚ1