Uvod
Úpravy buněk
Výpočty
Výstupy

Výpočty s použitím základních vzorců

V této lekci se naučíte vytvářet vzorce a provádět výpočty v tabulkách.Program Microsoft Excel je tabulkový procesor, který slouží především pro výpočtytabulkách. Obsahem tabulek bývají většinou číselné hodnoty, které je nutné dále zpracovat – sčítat, odčítat, násobit atd., zkrátka aplikovat nejrůznější matematické, statistické nebo logické operace. Jak na to zjistíte v této lekci.