fbpx
Uvod
Úpravy buněk
Výpočty
Výstupy

Pohyb v listu

Pohyb mez buňkami

Pokud se chcete přesunout z jedné buňky do druhé, můžete použít myš nebo klávesnici. Některé z možností jsou uvedeny níže.

MYŠ                                  – kliknutím levým tlačítkem myši buňku vyberete

KLÁVESA TAB                  – pro přesun do sousední buňky vpravo

KLÁVESA SHIFT+TAB      – pro přesun do sousední buňky vlevo

KLÁVESA ENTER              – na další řádek – o buňku dolů

ŠIPKY                                 – nahoru, dolů, doleva, doprava

Excel - pohyb

Pohyb v listu a vyplněných oblastech

Je možné přesunou tabulkový kurzor na větší vzdálenost

KLÁVESA PGUP               – o stránku dolů

KLÁVESA PGDOWN       – o stránku nahoru

KLÁVESA HOME             – pro přesun do prvního sloupce

KLÁVESA CRTL+HOME – pro přesun na první buňku (A1)

KLÁVESA CTRL+END     – pro přesun na poslední vyplněnou buňku