CANVA - JAK JI VYUŽÍT PRO PŘÍPRAVU PREZENTACÍ
1 z 2

Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu

Před samotnou přípravou vzdělávacího programu bychom měli vědět, kdo bude účastníkem, jinak řečeno, kdo je cílovou skupinou vzdělávání. Pokud je to možné, je vhodné rozřídit účastníky vzdělávání do co možná nejvíce „homogeních“ skupin. Proto je důležité vědět, jaké mají účastníci vstupní znalosti a dovednosti v dané problematice, na jakém stupni v organizační struktuře se nacházejí (jiné požadavky bude mít manažer a jiné požadavky jeho podřízení). Dále je důležit také vědět, co od vzdělávací akce účastníci a zadavatel očekávají. Bohužel ne vždy se požadavky zadavatele a účastníků shodují :).

V této kapitole se podíváme podrobněji na to, jak si můžeme identifikovat cílovou skupinu, jak zjistit jejich motivaci ke vzdělávání, jakým způsobem můžeme zjistit vstupní znalosti a dovednosti účastníků, jak si zpracovat vstupní dotazník, případně připravit úkol před kurzem atd.