Úlohy: Cvičení se zarážkami tabulátoru

Dvě praktická cvičení na práci s tabelačními zarážkami. Cvičení obsahují připravené soubory pro jejích provedení, videa se vzorovým postupem a také soubory s vypracovaným řešením.


Cvičení 1

Položky na jídelním lístku je třeba upravit tak, aby názvy a ceny jídel byly srovnané do sloupců. Situaci ukazuje následující obrázek.

Obsah souboru Jídelní lístek
Obsah souboru Jídelní lístek

Zadání cvičení

Uložte si soubor Jídelní lístek do svého počítače a otevřete v aplikaci Word. V dokumentu pak udělejte úpravy podle do něj vloženého vzorového obrázku.

Soubor s provedeným řešením

Zobrazit postup řešení – video


Cvičení 2

Cvičení obsahuje dva kroky s různými typy zarážek tabulátoru. Situace je zobrazená na následujícím obrázku.

Obsah cvičení v souboru Žádost
Obsah cvičení v souboru Žádost

Zadání cvičení

Uložte si soubor Žádost do svého počítače a otevřete v aplikaci Word. V dokumentu pak udělejte úpravy podle do něj napsaných požadavků a také podle vloženého vzorového obrázku.

Dva úkoly, které jsou v souboru Žádost požadované, a které jsou v něm také napsané, jsou následující:

  1. Řádky začínající slovy MístoDatum upravte pomocí tabelačních zarážek do podoby zobrazené na vzorovém obrázku na straně číslo 2.
  2. Dva předposlední řádky obsahující řadu teček a text Vlastnoruční podpis… upravte pomocí tabelačních zarážek zarovnávajících na střed do podoby na vzorovém obrázku.

Soubor se provedeným řešením

Zobrazit postup řešení