Úloha: Práce se zarážkami tabulátoru

Výuková úloha slouží k procvičení práce s tabelačními zarážkami. Obsahuje kromě zadání také postup řešení a soubor se vzorovým řešením.

Zadání úlohy

Postupujte podle následujících pokynů.

  • Uložte si soubor Odvolací údaje do svého počítače a otevřete jej v aplikaci Word.
  • Údaje v položkách ZE DNE, VYŘIZUJEDATUM, které jsou připravené za dvojtečkami, umístěte na levé tabelační zarážky 3 cm od levého okraje.

Na obrázku je zobrazena výsledná podoba textu dokumentu.

Vzor řešení úlohy
Vzor řešení úlohy

Soubor s provedeným řešením


Popis postupu

  • Zkontrolujte, zda na voliči tabelačních zarážek (volba vlevo nahoře v průsečíku svislého a vodorovného pravítka) je nastavena Levá zarážka, případně ji navolte.
  • Označte všechny řádky s textem a klepněte na vodorovné pravítko do místa vzdáleného 3 cm od levého okraje, čímž sem umístíte levou tabelační zarážku.
  • Umístěte vždy kurzor před text, který chcete na zarážku přichytit (nejdříve před „15/06/13“), a stiskněte klávesu Tab.

Video s postupem

Video s postupem řešení úlohy