Chůva pro dětské koutky dle NSK

Chůva pro děti v dětské skupině

Aktuální stav
Nepřihlášen
Cena
Zavřeno
Začínáme
This kurz is currently closed

Tento e-learningový kurz je přípravným kurzem pro složení zkoušky profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) Chůva pro děti v dětské skupině kód 69-073-M. Obsah jednotlivých lekcí je přizpůsoben požadavkům Hodnotícího standardu, který specifikuje obsah zkoušky i podmínky její realizace. Hodnotící standard je závazný pro všechny subjekty, které zkoušky profesní kvalifikace realizují. Aktuální znění standardu najdete zde – jedná se o nový standard s platností od 28.9.2021.

Kurz obsahuje, v souladu s Hodnotícím standardem, celkem 13 výukových lekcí. Každá lekce pak obsahuje odpovídající témata – počet témat je vždy uveden pod názvy jednotlivých lekcí.

Závěrečným tématem každé lekce jsou informace o způsobu ověření znalostí dle Hodnotícího standardu této profesní kvalifikace. V případě, že k ověření znalostí je požadováno ústní nebo praktické řešení modelové situace, naleznete zde jejich příklady. Pokud je ověření znalostí formou testu, tento je připojen na konci lekce. Testové otázky se generují z připravené databáze otázek, jejich pořadí a pořadí správných odpovědí je náhodné. Po ukončení testu máte možnost si zkontrolovat správnost odpovědí. Test slouží také k procvičování znalostí v daném tématu. Pro úspěšné splnění testu je potřeba dosáhnout 80% úspěšnosti.

Jako ukázkovou lekci máte zpřístupněnu lekci DOPLNIT

Přístup na e-learning máte na 90 dnů od aktivace přístupu.

Profesní zkouška

Obecné nformace ke zkoušce profesní kvalifikace jsou uvedeny v poslední lekci. Informace o způsobu hodnocení jednotlivých oblastí, hodnotící kritéria a způsob zkoušení jsou uvedeny jako poslední téma každé lekce.

Uznání kvalifikace

Uchazeči o zkoušku, který dříve úspěšně složil zkoušku PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné tyto odborné způsobilosti:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.

V rámci zkoušky z PK Chůva pro děti v dětské skupině je u uchazeče, držitele osvědčení o získání PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, skládá zkoužku z odborných způsobilostí:

 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Další e-learningové kurzy

MS Excel

MS Excel: základy

Kurz Excel začínáme je určen pro začátečníky, kteří potřebují tvořit především jednoduché výkazy se základními výpočty a tyto tabulky správně vytisknout.…
Detail kurzu
Menu