fbpx
Chůva pro dětské koutky dle NSK

Chůva pro děti v dětské skupině

Aktuální stav
Nepřihlášen
Cena
4840
Začínáme
This kurz is currently closed

Tento e-learningový kurz je přípravným kurzem pro složení zkoušky profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) Chůva pro děti v dětské skupině kód 69-073-M. Obsah jednotlivých lekcí je přizpůsoben požadavkům Hodnotícího standardu, který specifikuje obsah zkoušky i podmínky její realizace. Hodnotící standard je závazný pro všechny subjekty, které zkoušky profesní kvalifikace realizují. Aktuální znění standardu najdete zde – jedná se o nový standard s platností od 28.9.2021.

Kurz obsahuje, v souladu s Hodnotícím standardem, celkem 13 výukových lekcí. Každá lekce pak obsahuje odpovídající témata – počet témat je vždy uveden pod názvy jednotlivých lekcí. Jednotlivé lekce jsou ukončeny vzorovými modelovými situacemi nebo testem podle toho, zda ověření znalostí daného tématu probíhá ústně, prakticky nebo písemně.

Po ukončení testu složeného z otázek s výběrem odpovědí máte možnost zkontrolovat si jejich správnost. Pro úspěšné splnění testu je potřeba dosáhnout 80% úspěšnosti.

Přístup na e-learning máte na 90 dnů od aktivace přístupu.

Profesní zkouška

Informace ke zkoušce profesní kvalifikace, způsob hodnocení jednotlivých způsobilostí, hodnotící kritéria a způsob zkoušení jsou uvedeny jako poslední lekce. Cena e-learningového kurzu nezahrnuje cenu za zkoušku, zkouška se hradí samostatně, přičemž zakoupením e-learningu získáváte slevu 10 % z aktuální ceny zkoušky. Přihlásit se můžete na některý z vypsaných termínů zkoušky.

Uznání kvalifikace

Uchazeči o zkoušku, který dříve úspěšně složil zkoušku PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné tyto odborné způsobilosti:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.

V rámci zkoušky z PK Chůva pro děti v dětské skupině je u uchazeče, držitele osvědčení o získání PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, skládá zkoušku z odborných způsobilostí:

 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Obsah Kurzu

Rozbalit vše

Další e-learningové kurzy

MS Excel

MS Excel: základy

Kurz Excel začínáme je určen pro začátečníky, kteří potřebují tvořit především jednoduché výkazy se základními výpočty a tyto tabulky správně vytisknout.…
Detail kurzu