Péče o nemocné dítě v domácím ošetřování – ověření znalostí

Odborné kompetence uchazeče v této oblasti nevychází z odborných zdravotních znalostí. Budoucí chůva nemusí umět diagnostikovat konkrétní dětské nemoci, bezpodmínečně však musí umět určit, při jakém zdravotním problému informuje rodiče a v jakém případě je nutné v první řadě volat záchrannou službu, popř. za jakých podmínek a jak může o běžně nemocné dítě dočasně pečovat sama.

  • Kritérium a) Popsat a vysvětlit dva konkrétní příklady situací při péči o běžně nemocné dítě z hlediska závažnosti zdravotního stavu dítěte – ústní ověření
  • Kritérium b) Zvolit a vysvětlit správné postupy při konkrétní situaci u začínajícího či probíhajícího běžného onemocnění dítěte – ústní ověření

Uchazeč obdrží k řešení dvě modelové situace, u kterých nejprve vyhodnotí závažnost zdravotního stavu dítěte (kritérium a) a poté zvolí a vysvětlí správné postupy (kritérium b).

Příklady modelových situací:

  • Dvouleté dítě, o které pečujete, je ospalé. Po probuzení opět usíná. Začíná být apatické, přestává reagovat na vaše slova. Ze spánku se vám ho nedaří vzbudit. Jak situaci vyhodnotíte a co uděláte.
  • Při přebalování dítěte (5 měsíců) zjistíte, že má v oblasti stehen zarudlou kůži a drobné puchýřky. Co uděláte?