Manipulace s kojencem a péče o něj

Kojencem rozumíme dítě od 4. týdne života do 1 roku věku. Jedná se o období výrazného vývoje, motorického a psychického. Na počátku tohoto období dítě nemluví, leží, postupně však objevuje svět všemi smysly, začíná lézt, stoupat, chodit, aktivně navazuje kontakt s okolím.

Dítě je v tomto období zcela závislé na péči druhé osoby a vyžaduje prakticky stálou péči; musí se dostatečně často přebalovat, koupat, krmit, je klidnější a spokojenější, pokud se dodržuje jeho rytmus včetně zavedených rituálů spánku a uspávání.

Kojenec by měl být rovněž motivován k poznávání okolního světa a měl by mu být dopřáván pohyb, aby se zlepšovala a vyvíjela jeho motorika. Vždy však platí základní pravidlo: chůva musí vědět, kde dítě je a co dělá, musí ho mít pod dohledem.

Kojenec nedokáže vyjádřit své potřeby jinak než pláčem. Je to signál, že něco není v pořádku a musíte mu pomoci. Nejčastěji dává najevo, že:

  • Má hlad.
  • Je unavené – přitom si tře oči a je mrzuté.
  • Potřebuje přebalit.
  • Něco ho bolí.
  • Chce upoutat pozornost.

Pro chůvu je při péči o dítě důležité přizpůsobit se aktuálním schopnostem, dovednostem a potřebám dítěte a podle toho volit vhodný přístup. Manipulace s miminkem má být šetrná a jemná, aby ne­vedla k úlekovým reakcím. Vyvarovat bychom se měli rychlých a prudkých pohybů, které mohou dítě dráždit.

Při manipulaci s dítětem je potřeba provádět všechny činnosti tak, aby se nenarušil jeho psychomotorický a pohybový vývoj. Týká se to veškerého zacházení s miminkem – nošení, oblékání, přebalování, koupání, ukládání do postýlky, zvedání atd.

Zejména v prvních měsících života je nutné věnovat pozornost držení hlavičky dítěte. Hlava je pro novorozence v poměru k tělíčku příliš velká a těžká a bez fixace padá dozadu, což přetěžuje krční svalstvo a může dojít až k blokádám. Většinou okolo třetího měsíce života jsou již děti schopny ji na nějakou dobu udržet. Čím bude starší, tím déle hlavičku udrží. Dokud však miminko hlavičku nedrží, při nošení je nutné ji fixovat.

Dítě můžete nosit v různých polohách, vhodné je jejich střídání. Umožníte mu lépe a rovnoměrně zapojovat více svalových skupin a také mu nabídnete různé pohledy na svět kolem něj. Pokud dítě držíte na rukou, Vaše ruce zaujímají na těle dítěte vždy dva pevné body.

Dítě byste měli držet v náručí v kontaktu se svým tělem, přičemž platí pravidla:

  • Než dítě zvednete, uklidněte se a uvolněte se.
  • Podpírejte dítěti jednou rukou hlavu a druhou rukou zadeček. Hlava novorozence je nejtěžší částí jeho těla a je tedy nutné mu podepírat krk. Jemně dítě chytněte jednou rukou za hlavu a druhou rukou podeberte zadeček. Současně mu podpírejte hlavu.
  • Dejte si dítě na hrudník, aby se o vás mohlo opřít. Pravou rukou byste měli podpírat většinu váhy dítěte a levou rukou byste mu měli chránit hlavu a krk. Hlava dítěte by měla směřovat na stranu, aby mohlo dýchat.

K možným způsobům držení dítěte patří také např. kolébka. Tento styl držení dítěte je nejběžnější. Když budete dítě takto držet, budete se mu moci dívat do očí. Kromě toho jde skutečně o nejjednodušší způsob, jak držet dítě. Dítě leží na předloktí chůvy, druhá ruka podepírá zadeček.

Zvýšenou opatrnost je nutné věnovat držení a přenášení mokrého dítěte, např. při nebo po koupeli. Dítě může snadno z rukou sklouznout, proto Váš úchop musí být pevný. Hlavička se opírá o předloktí Vaší ruky, jejíž prsty zároveň přidržují vzdálenější ramínko dítěte a horní část paže dítìte, druhá ruka podepírá zadeček a přidržuje vzdálenější stehýnko. Koupat miminko je z bezpečnostních důvodů vhodné v malé vaničce. Můžete ho zde položit na koupací lehátko, čímž se Vám uvolní ruce. 

Jestliže budete dítě ošetřovat např. na přebalovacím putlu, vždy si dopředu připravte veškeré pomùcky (hygienické potřeby, pleny, oblečení) a teprve potom přesuňte dítě na pult. Od přebalovacího pultu se pak v žádném případě nevzdalujte!

Pokud se miminko rádo nosí a je to při dané formě péče možné, najděte si vhodné „nosítko“ (např. babyvak, ergonomické nosítko, šátek na nošení dětí). Miminko bude spokojeno a vy budete mít obě ruce volné.

Co nikdy nesmíte dělat, je s dítětem třepat. S miminkem se třepat nesmí. Při tomto pohybu se hlavička dítěte kýve dopředu a dozadu velmi rychle, což může způsobit přetržení malých krevních cév v mozku miminka a následně vést k záchvatům, poškozením mozku, příp. až k úmrtí.