Zdokonalte se v MS Office - e-learning - it kurzy - ms word - ms excel - ms powerpoint

Zdokonalte se v MS Office

  1. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ
  2. Články
  3. Zdokonalte se v MS Office

Alespoň běžná uživatelská úroveň práce v aplikacích MS Word, MS ExcelMS PowerPoint se dnes stala standardem. V mnoha oborech, kde to dříve nebylo běžné, se dnes vyžadují schopnosti práce v aplikacích MS Office na pokročilé úrovni. Možná, že i vy patříte mezi ty, které zde tlačí bota. Pokud jste ale omezeni časovými a logistickými možnostmi a nemůžete proto absolvovat ani prezenční ani distanční on-line formu vzdělávání, pak jste nuceni se učit sami.

Sebevzdělávání v aplikacích MS Office je nejběžnějším způsobem a přináší úspěchy. Je možné postupovat metodou „pokus – omyl“. K dispozici jsou také nejrůznější návody, rady nebo video tutoriály na internetu. Takový proces však bude občas „těžký boj“, svými pokusy promarníte drahocenný čas. Nepůjdete rovnou k cíli, ale budete se prodírat oklikami. Doporučujeme raději zvolit formu e-learningu, kdy se budete učit sami, ale budete vedeni správným směrem.

Ilustrace: text "e-learning"

Naše e-learningové kurzy MS Office

Náš e-learningový portál nabízí pro aplikace MS Word, MS ExcelMS PowerPoint kurzy ve dvou úrovních: základní nebo pokročilé. Varianta MS Excel: pokročilí je v současnosti zatím v rozpracované podobě a k dispozici bude v době po začátku nového školního roku.

Obsahy kurzů

Základní úroveň kurzů pokrývá nejpotřebnější oblasti práce pro tzv. „uživatelskou“ obsluhu. Pokročilé varianty kurzů se snaží obsáhnout všechny nástroje aplikací s výjimkou expertních. Obsah každého kurzu snadno zobrazíte po otevření odkazu na kurz.

Součástí kurzů jsou nejen témata výkladová, kde se popisují jednotlivé nástroje a postupy, ale následují vždy témata procvičovací. Jejich součástí jsou zadání včetně připravených souborů a postupy řešení ve formě textů nebo video tutoriálů. Lekce obsahující větší počet pojmů jsou zakončené výukovým testem. Ten zobrazuje správné a chybné odpovědi a je možné jej absolvovat opakovaně.

Ilustrace: monitor s textem "ONLINE LEARNING"

E-learningové kurzy umožňují, abyste pracovali, kdy chcete, abyste se mohli kdykoli vracet nebo naopak kdykoli posunout dopředu. Budete zcela svými pány, nikdo vás nebude sledovat. Máte-li stále pochybnosti, vyzkoušejte to zdarma. Každý kurz má zpřístupněnou jednu lekci jako ukázkovou. Např. v kurzu MS Word: základy jde o lekci Formátování odstavce. Můžete si tak předem osahat, jak vám připravené materiály budou vyhovovat.

Video ukázky

Jak už bylo výšše zmíněno tak v rámci našich IT kruzů máme i video ukázky (video tutorial) k zadáním úloh, kdy si můžete po vykonání úlohy zkontrolovat jaké je správné řešení a případně si ověřit, že jste vše udělali správně nebo se přiučit nový postup. Takové video například najdete v lekci Úloha: praktické cvičení na formátováí odstavce – viz níže.

Jak si objednat náš e-learningový kurz?

Zatím náš e-learning není jako klasické „e-shop“, kde by jste si kurz dali do košíku a poté ihned zaplatili. Aktuálně je nutné nás přímo kontaktovat přes e-mail info@poc-sluzba.cz s tím, že máte zájem o nějaký e-learninogová kurz. My vám pošleme platební údaje a poté vám zpřístupníme váš e-learningový kurz. Poté budete mít 90 dní na to abyste si prošli e-learningovým kurzem tempem které vám vyhovuje. Případně se opakovaně vracet ke starším lekcím.

Články
, , , , , , ,

Archivy

E-learningový kurz „chůva“
Kurz o tvorbě webů v CMS WordPress

Další podobné články