Začínáme
Formátování obsahu
Vkládání objektů
Výstupy

Úloha: Práce s číslovaným seznamem

Úloha zaměřená na úpravu položek číslovaného seznamu.

Zadání úlohy

Stáhněte si do svého počítače soubor Osnova kurzu a otevřete jej v aplikaci Word. V obsahu dokumentu je vše potřebné pro splnění úlohy. Pracuje se zde podle vloženého vzorového obrázku, podle kterého se seznam upravuje.

Obsah dokumentu Osnova kurzu
Obsah dokumentu Osnova kurzu

Soubor s provedeným řešením

Popis postupu

Úloha se řeší v souboru Osnova_Kurzu.docx. Kroky řešení nemusí být důsledně prováděny v následujícím pořadí.

  • Označte všechny odstavce pod nadpisem Osnova kurzu. Na kartě Domů klepněte na nástroj Číslování, čímž se všechny označené odstavce zařadí do číslovaného seznamu.
  • Ponechejte všechny odstavce seznamu označené, rozbalte volbu Číslování a vyberte styl číslování s čísly následovanými závorkami.
  • Označte druhý odstavec seznamu klepnutím před něj do oblasti levého okraje a stiskněte klávesu Delete.
  • Označte odstavec tvořící položku seznamu, která začíná Co je to žádost…, a tažením je přesuňte před položku Co je to certifikační…
  • Umístěte editační kurzor na konec třetí položky seznamu (bezprostředně za …autorita?), stiskněte klávesu Enter a napište text čtvrté položky Co je to certifikát?.

Popis postupu v PDF

Video s postupem

Video s postupem řešení úlohy