Test: Řízení změn projektu

Pro úspěšné splnění testu je potřeba dosáhnout 70% úspěšnosti. Celkem si test můžete spustit 10x.