2023 Nástroje řízení změn

Nástroj pro efektivní a účinné řízení změn

 • PRINCE2 definuje projekt jako „dočasné prostředí„, které bylo vytvořené za účelem realizace jednoho nebo více produktů tak, jak je definováno v Business Case (Obchodním případu).
 • Projekt je charakteristický tím, že má začátek, konec a jasně definované parametry: harmonogram, rozpočet, kvalitu, výstup.
 • Projektové řízení může použít kdokoliv a kdekoliv, bez rozdílu segmentu, oblasti, velikosti či geografickému postavení organizace.
 • Každý projekt má předem stanovený začátek a finální stav, kterého chceme dosáhnout.
 • Projektové řízení je tedy určeno výhradně pro účely realizace změn. Například upgrade informačního systému, výstavba objektu, marketingová kampaň, výroba produktu nebo služby.
 • Projekt řeší:
  • co
  • kdy
  • jak udělat
  • s jakými zdroji
  • v jaké kvalitě.

Projekt se od běžných (provozních) činností liší:

 • cílem projektu je realizace změn
 • projekt je vždy dočasný, má začátek i konec
 • každý projekt je unikátní tím, co uživatelům přináší
 • oproti operativním činnostem je projekt mnohem více rizikový; nejde o každodenní činnosti, procesy, které jsou v organizace zaběhnuté; práce na projektu vyžaduje manažerské schopnosti, plánování a řízení

Řízení změn a otevřených bodů v PRINCE2

Otevřený bod je jakákoliv relevantní událost, která se stala, nebyla plánována a vyžaduje řízení.

Řízení otevřených bodů a změn

 1. Zachytit
 2. Prošetřit
 3. Navrhnout
 4. Rozhodnout
 5. Implementovat

1. Zachytit

 • Typ otevřeného bodu:
  • neformální: zápis do deníku projektového manažera
  • formální: zápis do:
   • Registru otevřených bodůvytvoření
   • Zprávy o otevřeném bodu

2. Prošetřit

 • Prošetřit dopad na cíle projektu
 • Analýza dopadů:
  • byznys
  • uživatel
  • dodavatel
 • Ověřit závažnost a prioritu
 • Aktualizace:
  • Registru otevřených bodů
  • vytvoření Zprávy o otevřeném bodu

3. Navrhnout

 • Navrhnout alternativní možnosti
 • Vyhodnotit možnosti
 • Doporučit možnosti

4. Rozhodnout

 • Pokud jsou překročeny pravomoce: eskalovat
 • Pokud nejsou překročeny pravomoce:
  • schválit
  • odmítnout
  • odložit

5. Implementovat

 • Uskutečnit nápravné opatření
 • Aktualizovat plány a záznamy
  • balík práce nebo nový balík práce
  • vytvoření Plánu realizace výjimky
  • aktualizace Registru otevřených bodů
  • aktualizace Zprávy o otevřeném bodu

Registr otevřených bodů

Obsah registru:

 • ID otevřeného bodu
 • Typ otevřeného bodu
  • Požadavek na změnu
  • Odchylka od specifikace
  • Problém/obava
 • Datum identifikace
 • Identifikován kým
 • Autor zprávy o otevřeném bodu
 • Popis otevřeného bodu
 • Priorita
 • Závažnost
 • Stav
 • Datum uzavření

Zpráva o otevřeném bodu – obsah

 • ID otevřeného bodu
 • Typ otevřeného bodu
  • Požadavek na změnu
  • Odchylka od specifikace
  • Problém/obava
 • Datum identifikace
 • Identifikován kým
 • Autor zprávy o otevřeném bodu
 • Popis otevřeného bodu
 • Analýza dopadu
 • Doporučení
 • Priorita
 • Závažnost
 • Rozhodnutí
 • Rozhodnuto kým
 • Datum rozhodnutí Datum uzavření

Příklad – Zpráva o otevřeném bodu

 • šJak bude vypadat formulář Zprávy o otevřeném bodě?
 • šDoplňte do formuláře konkrétní hodnoty.

Formulář změnového požadavku

Závěr/Shrnutí

Změny se vyskytují v každém projektu jako důsledek:

 • požadavků zákazníka
 • okolností
 • změn legislativních předpisů
 • nedostupnosti zdrojů
 • atd.

Řízení změn musí být definovaný a kontrolovaný proces, který zajistí:

 • sběr požadavků na změny
 • jejich vyhodnocení
 • rozhodnutí o realizaci
 • přiměřenou dokumentaci celého procesu

Úlohou manažera projektu je:

 • koordinace procedury
 • překonávání odporu ke změně
 • intenzivní komunikace se všemi zainteresovanými stranami
 • zjišťování reakcí zainteresovaných stran na konkrétní změny
 • zajištění informovanosti všech relevantních osob