Přechody a animace

Předvádění samotné prezentace můžeme oživit nejrůznějšími animačními efekty a přechody. V této kapitole se podíváme, jak pracovat s přechody snímků a kdy a jak nastavit animaci jednotlivých grafických prvků snímku.

Na konci kapitoly opět najdete krátký test, pomocí kterého si můžete ověřit své nabité znalosti.